فروشگاه امیرآنلاین

محصول: مرغ | بخش : همه |  برش: همه | طعم : همه

p3p3

بال مرغ

18,810
تومان/900 گرم
p3p3

جوجه-کباب-ران زعفرانی

27,700
تومان/900 گرم
p3p3
p3p3

جوجه کباب ساده

27,700
تومان/900 گرم
p3p3

چرخ کرده مرغ

15,370
تومان/500 گرم
p3p3

چیکن-استراگانف

15,370
تومان/500 گرم
p3p3

ران مرغ

21,050
تومان/900 گرم
p3p3

ران وسینه مرغ

43,780
تومان/1,800 گرم
p3p3

ساق مرغ

24,930
تومان/900 گرم
p3p3

سینه مرغ

22,710
تومان/900 گرم
p3p3

شنیسل بی آرد

27,700
تومان/900 گرم
p3p3

فیله مرغ

32,130
تومان/900 گرم
p3p3

کتف مرغ

17,700
تومان/900 گرم
p3p3

مرغ خرد شده

41,230
تومان/1,800 گرم
p3p3

مغز ران مرغ

24,930
تومان/900 گرم