فروشگاه امیرآنلاین

محصول: گوسفند | بخش : همه |  برش: همه | طعم : همه

p3p3

گوشت دست گوسفند

60,000 | 120,000
تومان/100 گرم
p3p3

شیشلیک شاندیزی گوسفندی

180,000
تومان/500 گرم
p3p3
p3p3

ران گوسفند

94,000
تومان/1,000 گرم
p3p3

سردست گوسفند

76,000
تومان/1,000 گرم
p3p3

فیله گوسفندی

157,590
تومان/1,000 گرم
p3p3

قلوه گاه گوسفندی

64,890
تومان/1,000 گرم
p3p3

گردن گوسفند

92,700
تومان/1,000 گرم
p3p3

گل ماهیچه گوسفندی

122,070
تومان/800 گرم
p3p3

ماهیچه-گوسفندی

97,480
تومان/1,000 گرم