فروشگاه امیرآنلاین

محصول: گوساله | بخش : همه |  برش: همه | طعم : همه

p3p3

گوشت ران گوساله

120,000
تومان/100 گرم
p3p3

استیک گوساله

61,280
تومان/500 گرم
p3p3

بیف استراگانف

47,670
تومان/500 گرم
p3p3

بیفتک گوساله

61,580
تومان/500 گرم
p3p3

چرخ کرده گوساله

64,180
تومان/1,000 گرم
p3p3

خورشتی گوساله

79,840
تومان/800 گرم
p3p3

راسته گوساله

95,940
تومان/1,000 گرم
p3p3

ران گوساله

88,770
تومان/1,000 گرم
p3p3

رولت ماهیچه گوساله

87,800
تومان/1,000 گرم
p3p3

زبان گوساله

90,640
تومان/1,000 گرم
p3p3

قیمه ای گوساله

49,950
تومان/500 گرم
p3p3

ماهيچه-گوساله

87,800
تومان/1,000 گرم